apk rules

Bij auto’s van voor 30 juni 1967 moet de remvertraging minimaal 3,8 m/s² bedragen.

Bij auto’s van na 30 juni 1967 moet 1) de remvertraging 5,2 m/s² zijn bij een maximale pedaalkracht van 500 N. 2) de remvertraging op de handrem 1,2 m/s² zijn.

Na 31 december 1970 zijn gordels voorin verplicht.

Na 30 september 1971 moet een functionerende voorruit-ontwaseming en ruitensproeier aanwezig zijn.

Bij auto’s vanaf 31 december 1973 moeten de uitlaatgassen voldoen aan de daarvoor wettelijk vastgestelde eisen.

Bij auto’s met dieselmotor die na 31 december 1979 toegelaten zijn, moet een roetmeting gedaan worden.

Vanaf 31 december 1989 zijn gordels verplicht bij alle naar voren gerichte zitplaatsen, dus ook achterin.

Na 31 december 1992 moet je in principe een lambda-sonde en katalysator op de auto hebben. Vanaf die datum omvat een APK ook een viergasmeting.

https://handboek.rdw.nl/bedrijfsautos-licht https://web.archive.org/web/20170630210543/https://www.rustbuster.nl/Lassen_en_lasgereedschap/APK_laswerk.htm https://handboek.rdw.nl/-/media/handboek/pdf/regelgeving/apk/sitecollectiondocuments/apk-regelgeving.pdf https://handboek.rdw.nl/-/media/handboek/pdf/regelgeving/apk/sitecollectiondocuments/apk-regelgeving.pdf https://handboek.rdw.nl/-/media/handboek/pdf/regelgeving/apk/sitecollectiondocuments/roestschadegradaties-volledig-dragend-chassis-annex-3.pdf https://handboek.rdw.nl/-/media/handboek/pdf/regelgeving/apk/sitecollectiondocuments/toegestane-dikte-afname-volledig-dragend-chassis-annex-2.pdf http://apkexperts.nl/faq/hoe-moet-de-roestschade-worden-beoordeeld-aan-dwarsbalken-waarop-de-laadvloer-rust-en-die-buiten-de-langsliggers-van-een-volledig-dragend-chassis-uitsteken/ https://www.leenapk.nl/faq/hoe-zit-het-eigenlijk-met-roest-en-de-apk-2/

http://www.autoadviezen.nl/Downloads/APK_Boek_V_4_2012/2012%2004_Aanvullende_permanente_eisen.pdf

Afdeling 3. Beoordelingsnorm voor roestschadereparaties

Artikel 23 Een roestschadereparatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het onderdeel, de bevestiging van het onderdeel of de sectie van de bodemplaat zijn oorspronkelijke functie weer kan vervullen.

Artikel 24 1. Voor alle onderdelen, bevestigingen van onderdelen of secties van de bodemplaat waarvoor een roestschadegradatie is gegeven, geldt dat: a. reparaties met pasklare gedeelten, waarbij elk deel deugdelijk aan het oorspronkelijke materiaal is gelast, toegestaan zijn; b. vervanging van delen is toegestaan mits deugdelijk gelast dan wel bevestigd met bouten indien de oorspronkelijke bevestiging heeft plaatsgevonden door middel van bouten of klinknagels; c. een reparatie die niet volgens onderdeel a of b is uitgevoerd, als roestschade wordt aangemerkt en beoordeeld, waarbij de grootte van de reparatie wordt gezien als de grootte van de roestschade, tenzij anders wordt aangetoond.

  1. Onder deugdelijk gelast zoals bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
  2. kettinglassen welke ten minste 50% van de omtrek van het te lassen gedeelte bestrijken en goed zijn verdeeld over die omtrek, of
  3. proplassen (gatlassen) met ten minste een diameter van 4 mm en een onderlinge afstand van niet meer dan 20 mm.

Artikel 25 1. De langs- en dwarsliggers die deel uitmaken van het chassisraam, bedoeld in paragraaf 1 van afdeling 2, mogen niet zijn gerepareerd met plaatdelen welke over de roestschade zijn aangebracht. 2. In afwijking van het eerst lid mogen langs- en dwarsliggers wel gerepareerd worden met plaatdelen welke over de roestschade zijn aangebracht indien de dikte van deze plaatdelen ten minste gelijk is aan de grootste dikte van het te repareren deel. De plaatdelen moeten deugdelijk zijn gelast. Hieronder worden verstaan kettinglassen welke ten minste 75% van de omtrek van het te lassen gedeelte bestrijken. De lassen moeten goed zijn verdeeld over de omtrek. 3. De profielen die deel uitmaken van de ondersteuning van de draaikrans of opleggerkoppeling dan wel koppelingsplaat mogen niet zijn gerepareerd met plaatdelen welke over de roestschade zijn aangebracht.

remmen: https://handboek.rdw.nl/personenautos/reminrichting/onderdelen-en-werking-reminrichting